CÁP ĐIỆN LỰC DAPHACO CV-450/750V 0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC DAPHACO CV-450/750V & 0.6/1kV

(CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC)

Đặc tính kỹ thuật Cáp điện lực Daphaco CV-450/750V 0.6/1kV

  • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
  • Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây :160 oC với tiết diện ≤ 300 mm² và 140 oC với tiết diện > 300 mm².