Danh mục sản phẩm

BIG SALE

-40%
6.672.000  4.000.000 
-40%

ĐÈN CHÙM CHÂU ÂU

ĐÈN CHÙM CHÂU ÂU 9008-24

21.546.000  12.927.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 9051-12+6

8.640.000  5.184.000 
-40%
5.760.000  3.456.000 
-40%
2.907.000  1.744.000 
-40%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1226-15

47.740.000  28.600.000 
-43%
560.000  320.000 
-44%

Đèn năng lượng mặt trời NSUN

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG 90W

1.464.000  820.000 

Sản Phẩm Mới

-41%

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN KY-46-9W

161.000  95.000 
-41%

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN PL-2-12W

130.200  77.000 
-41%

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN COB-8-12W

235.200  138.000 
-42%
592.000  345.000 
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
1.120.000  672.000 
-29%
-40%
-40%

CATALOGUE SLISTER B 2020Tất cả Catalogue Slister B

-42%
592.000  345.000 
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
1.120.000  672.000 
-29%
-40%
-40%
-40%
480.000  288.000 
-40%
624.000  374.000 
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
640.000  384.000 
-40%
640.000  384.000 
-40%
-40%
-45%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
304.000  182.000 
-40%
304.000  182.000 
-40%
288.000  172.000 
-40%
640.000  384.000 
-40%
416.000  250.000 
-40%
400.000  240.000 
-40%
400.000  240.000 
-40%
256.000  153.000 
-40%
256.000  153.000 
-40%
256.000  153.000 
-40%
67.500.000  40.500.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 6051-35

44.100.000  26.460.000 
-40%

Đèn chùm pha lê

ĐÈN CHÙM PHA LÊ 206-6

6.300.000  3.780.000 
-40%

Đèn chùm pha lê

ĐÈN CHÙM PHA LÊ 203-6

7.020.000  4.212.000 
-40%

Đèn chùm pha lê

ĐÈN CHÙM PHA LÊ 86288-8+4

12.780.000  7.668.000 
-40%

Đèn chùm pha lê

ĐÈN CHÙM PHA LÊ 9322-6+3

8.160.000  4.896.000 
-40%

Đèn chùm pha lê

ĐÈN CHÙM PHA LÊ 9322-8+4

12.640.000  7.584.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 8281-10+5

9.200.000  5.520.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 8286-10+5

10.086.000  6.048.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 8203-10+5

6.880.000  4.128.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 5889-15

11.760.000  7.056.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 58241-8

12.064.000  7.238.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 58241-15

18.560.000  11.136.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN PLN3007-6

4.275.000  2.565.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 58068-15

14.625.000  8.775.000 

ĐÈN MÂM ỐP TRẦNTất cả đèn mâm ốp trần

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 8028

15.680.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9879-1050

17.600.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9879-1000

17.280.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9879-600

7.350.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9879-800

11.850.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9866-800

9.750.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9648-600

7.800.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9683

10.950.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 8088-500

13.680.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 8088

22.140.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9139

17.830.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9075-LED

12.550.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9638-LED

9.586.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 7705-600

11.340.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 7705

17.100.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9201-600

11.160.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9201

17.640.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 3771-600

10.800.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 3771

16.020.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9123-600

8.820.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9123

13.140.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 3770

16.740.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 3770-600

11.700.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9869-600

9.900.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9869

15.840.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 7702-600

11.160.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 7702

17.100.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9155-600

10.400.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9155-800

15.680.000 
-40%
2.700.000  1.620.000 
-40%
2.700.000  1.620.000 
-40%
2.340.000  1.400.000 
-40%
2.970.000  1.782.000 
-40%
2.340.000  1.400.000 
-40%
3.240.000  1.944.000 
-40%
3.510.000  2.100.000 
-40%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN TƯỜNG ĐỒNG NẾN 9309-2

4.185.000  2.500.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG D9024

2.325.000  1.395.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG D6702-4

4.495.000  2.697.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG D9050-5

4.800.000  2.880.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG D9016-5

3.840.000  2.300.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG D9015-5

4.800.000  2.880.000 
-40%
21.500.000  12.900.000 
-40%
22.250.000  13.350.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG  D9003-8

13.600.000  8.160.000 
-40%
26.320.000  15.790.000 
-30%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1242-16

24.776.000  17.300.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1242-30

51.072.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1186-15

41.700.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1162-15

51.925.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1235-15

54.720.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1241-16

48.640.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1241-24

72.960.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1236-18

43.750.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1231-18

66.880.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 9021-10+5

113.400.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 9027-10+5

94.185.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1248-12

44.992.000 
-30%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1101-16

22.040.000  15.420.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1101-30

42.560.000 
-40%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1255-15

40.300.000  24.180.000 
-40%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1254-10+5

58.125.000  34.875.000 
-40%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1258-15

53.940.000  32.360.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1258-18

79.050.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C012

10.469.000  6.280.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C220

12.882.000  7.729.000 
-40%

Đèn thả cổ điển

ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN 9832-3P

1.680.000  1.010.000 
-40%

Đèn thả cổ điển

ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN 6811-1P

928.000  556.000 
-40%
12.800.000  7.700.000 
-40%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ ĐẸP LẠ

4.160.000  2.500.000 
-43%
10.462.000  6.000.000 
-40%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ CHÙM Ý

1.162.000  700.000 
-40%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ CAO CẤP

5.812.000  3.500.000 
-38%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ NÉT ĐẸP

1.125.000  700.000 
-41%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ XINH ĐẸP

645.000  380.000 
-40%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ SANG ĐẸP

750.000  450.000 
-41%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ SANG TRỌNG

1.275.000  750.000 
-38%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ SẢNH 

1.520.000  950.000 
-40%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ NHÀ BẾP

2.170.000  1.300.000 
-42%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ GIANG BẾP

1.725.000  1.000.000 
-41%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ  DECOR GIANG BẾP

2.208.000  1.300.000 
-43%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ DECOR TẠI QUẬN 2

960.000  550.000 
-44%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ DECOR SÀI GÒN

2.880.000  1.600.000 
-43%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ DECOR TPHCM

1.920.000  1.100.000 
-42%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ DECOR ĐỘC ĐÁO ĐẸP

3.808.000  2.200.000 
-38%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ DECOR THIẾT KẾ MỚI

14.520.000  9.000.000 
-39%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ TRẦN THIẾT KẾ MỚI

1.155.000  700.000 
-43%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN CHÙM THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO

6.975.000  4.000.000 
-40%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN CHÙM THIẾT KẾ KIỂU Ý

3.487.000  2.100.000 
-40%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN CHÙM THIẾT KẾ CHÂU ÂU

3.487.000  2.100.000 
-40%
10.050.000  6.000.000 
-33%
7.500.000  5.000.000 
-36%

Đèn thả thiết kế

ĐÈN THẢ THIẾT KẾ KIỂU Ý

5.500.000  3.500.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6711

624.000  374.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6711-250

560.000  336.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6711-200

448.000  268.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6710-200

448.000  268.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6710-250

560.000  336.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6710

624.000  374.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6603-250

560.000  336.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6603-200

448.000  268.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6603

624.000  374.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG 6843

528.000  316.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG 6843-250

608.000  364.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG 6843-300

704.000  422.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG S7160-300

675.000  405.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG S7160-250

555.000  333.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG S7160

495.000  297.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG S-6180

990.000  594.000 
-40%
810.000  486.000 
-40%
810.000  486.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG S-6184

990.000  594.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG Z2021-300

4.495.000  2.697.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG Z2021

3.410.000  2.046.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG 6852-300

675.000  405.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG B3075

2.805.000  1.683.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG B5043

2.025.000  1.215.000 
-40%

Đèn trụ cổng năng lượng

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ZXA-041

1.656.000  993.000 
-40%

Đèn trụ cổng năng lượng

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ZXA-113

756.000  453.000 
-40%

Đèn trụ cổng năng lượng

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ZXA-109

1.160.000  696.000 
-40%

Đèn trụ cổng năng lượng

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ZXA-071

1.890.000  1.134.000 
-40%

Đèn trụ cổng năng lượng

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ZXA-079

2.070.000  1.240.000 
-40%

Đèn trụ cổng năng lượng

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ZX19-129

3.150.000  1.890.000 
-40%

Đèn trụ cổng năng lượng

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ZX19-127

2.430.000  1.450.000 
-40%

Đèn trụ cổng năng lượng

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ZX19-112

8.370.000  5.022.000 

ĐÈN TRANG TRÍ

-52%

Đuôi đèn

130.000  63.000 
-50%

Đuôi đèn

60.000  30.000 
-46%

Đuôi đèn

550.000  295.000 

Đèn khẩn cấp & Dây led

Đèn khẩn cấp & Dây led

Đèn khẩn cấp & Dây led

-40%

ĐÈN THẢ

12.800.000  7.700.000 
-43%

ĐÈN THẢ

10.462.000  6.000.000 
-43%

Đèn thả thiết kế

6.975.000  4.000.000 
-40%

ĐÈN THẢ

10.050.000  6.000.000 
-34%

ĐÈN THẢ

9.120.000  6.000.000 
-38%

ĐÈN THẢ

7.200.000  4.500.000 
-38%

ĐÈN THẢ

6.450.000  4.000.000 
-35%

Đèn thả thiết kế

1.395.000  900.000 
-28%

Đèn thả thiết kế

1.395.000  1.000.000 
-33%

ĐÈN THẢ

4.480.000  3.000.000 
-27%

ĐÈN THẢ

12.320.000  9.000.000 
-25%

Đèn khẩn cấp & Dây led

80.000  60.000 

Đèn khẩn cấp & Dây led

-42%

Đèn khẩn cấp & Dây led

890.000  520.000 

Đèn khẩn cấp & Dây led

415.000 

Đèn khẩn cấp & Dây led

685.000 

Đèn khẩn cấp & Dây led

920.000 
-37%

Đèn dưới nước & âm sàn led

266.000  168.000 

Đèn dưới nước & âm sàn led

1.078.000 
-30%

Đèn dưới nước & âm sàn led

1.988.000  1.390.000 

Đèn dưới nước & âm sàn led

-39%

Đèn dưới nước & âm sàn led

980.000  600.000 
-25%

Đèn dưới nước & âm sàn led

2.520.000  1.900.000 

Đèn dưới nước & âm sàn led

-32%

Đèn dưới nước & âm sàn led

1.022.000  700.000 
-35%

Đèn dưới nước & âm sàn led

1.232.000  800.000 
-32%

Đèn dưới nước & âm sàn led

1.470.000  1.000.000 
-30%

Đèn dưới nước & âm sàn led

1.988.000  1.391.600 

Đèn dưới nước & âm sàn led

Đèn đường LED

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM & GẮN TRẦN LED

-45%

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM & GẮN TRẦN LED

ĐÈN LED RỌI ĐIỂM XF80-7W

112.700  62.000 
-40%

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM & GẮN TRẦN LED

ĐÈN LED RỌI ĐIỂM XF80-12W