Danh mục sản phẩm

BIG SALE

-40%
6.672.000  4.000.000 
-40%

ĐÈN CHÙM CHÂU ÂU

ĐÈN CHÙM CHÂU ÂU 9008-24

21.546.000  12.927.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 9051-12+6

8.640.000  5.184.000 
-40%
5.760.000  3.456.000 
-40%
2.907.000  1.744.000 
-40%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1226-15

47.740.000  28.600.000 
-43%
560.000  320.000 
-44%

Đèn năng lượng mặt trời NSUN

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG 90W

1.464.000  820.000 

Sản Phẩm Mới

-45%

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI WL250

4.480.000  2.460.000 
-45%

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI WL150 

3.584.000  1.970.000 
-45%

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI WL100 

2.632.000  1.447.000 
-45%

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI WL50

1.890.000  1.040.000 
-41%
-41%
-40%

ĐÈN ÂM SÀN & DƯỚI NƯỚC

ĐÈN ÂM SÀN LED DMD-C 2W

168.000  100.000 
-40%

ĐÈN ÂM SÀN & DƯỚI NƯỚC

ĐÈN ÂM SÀN LED DMD-C 3W

238.000  142.000 
-40%

ĐÈN ÂM SÀN & DƯỚI NƯỚC

ĐÈN ÂM SÀN LED DMD-C 6W

770.000  460.000 
-40%

ĐÈN ÂM SÀN & DƯỚI NƯỚC

ĐÈN ÂM SÀN LED DMD 18W

1.050.000  630.000 
-42%

ĐÈN CÔNG NGHIỆP

ĐÈN TREO TRẦN LED LCN-30

462.000  270.000 
-44%

ĐÈN CÔNG NGHIỆP

ĐÈN TREO TRẦN LED LCN-200

2.310.000  1.300.000 
-40%
5.600.000  3.360.000 
-40%
6.400.000  3.840.000 
-40%
10.400.000  6.240.000 
-40%
11.200.000  6.720.000 
-40%
3.520.000  2.110.000 
-40%
2.400.000  1.440.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM AURORA 8083/8

6.240.000  3.740.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM AURORA 8083/6

4.800.000  2.880.000 
-40%
4.000.000  2.400.000 
-40%
3.520.000  2.110.000 
-40%
3.200.000  1.920.000 
-40%
2.400.000  1.440.000 
-40%
1.440.000  864.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 6099/6

2.880.000  1.720.000 
-40%
9.600.000  5.760.000 
-40%
17.600.000  10.500.000 
-40%
24.800.000  14.880.000 
-40%
28.800.000  17.280.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 109/8

4.000.000  2.400.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 8049/6

5.920.000  3.550.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 8023/3

2.340.000  1.400.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 8055/5

3.360.000  2.000.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM AURORA OLD8103/3

2.560.000  1.530.000 
-40%
7.200.000  4.320.000 
-40%
5.920.000  3.550.000 
-40%
5.920.000  3.550.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 8109/3

2.720.000  1.630.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 8109/8

5.120.000  3.070.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM AURORA OLD8089/6

3.360.000  2.000.000 
-40%
6.080.000  3.640.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM AURORA OLD8089/8

4.320.000  2.590.000 
-40%
7.040.000  4.220.000 
-40%
5.280.000  3.160.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM AURORA OLD006/10

4.480.000  2.680.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM AURORA OLD8043/8

4.480.000  2.680.000 
-40%
5.440.000  3.260.000 
-40%
4.480.000  2.680.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM AURORA OLD8103/6

4.000.000  2.400.000 
-49%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM AURORA OLD8103/8

5.120.000  2.590.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 9007/8

4.320.000  2.590.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 9007/6

3.520.000  2.110.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM AURORA CH0592/3

2.080.000  1.240.000 
-40%
5.440.000  3.260.000 
-40%
4.640.000  2.780.000 
-40%
4.000.000  2.400.000 
-40%
2.240.000  1.340.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 8027/10

8.800.000  5.280.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 8027/6

5.600.000  3.360.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 8027/3

2.880.000  1.720.000 
-40%

Đèn chùm Aurora

ĐÈN CHÙM  AURORA 8087/8

5.600.000  3.360.000 

CATALOGUE SLISTER B 2020Tất cả Catalogue Slister B

-40%
780.000  468.000 
-40%
540.000  324.000 
-40%
465.000  279.000 
-40%
1.125.000  675.000 
-40%
900.000  540.000 
-40%
600.000  360.000 
-40%
570.000  342.000 
-40%
720.000  432.000 
-40%
870.000  522.000 
-40%
795.000  477.000 
-40%
1.020.000  612.000 
-40%
1.080.000  648.000 
-40%
832.000  499.000 
-40%
528.000  316.000 
-40%
480.000  288.000 
-40%
768.000  460.000 
-40%
928.000  556.000 
-40%
528.000  316.000 
-40%
848.000  508.000 
-40%
1.088.000  650.000 
-40%
1.040.000  624.000 
-40%
848.000  508.000 
-41%
480.000  285.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2211-3

630.000  378.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2211-2

465.000  279.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2211-1

330.000  198.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2216-1

341.000  204.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2216-2

510.000  305.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2215-1

315.000  189.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2215-2

450.000  270.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2215-3

600.000  360.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2205-3

525.000  315.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2205-2

360.000  215.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2205-1

225.000  135.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2202-1

225.000  135.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2202-2

360.000  215.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2239-2

735.000  440.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2239-1

435.000  260.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2232-1

420.000  250.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2235-1

480.000  288.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2233-2

780.000  468.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2233-3

1.140.000  680.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2246-3

510.000  305.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2246-2

360.000  215.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2246-1

225.000  135.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2231-1

420.000  250.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2231-2

615.000  369.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2231-3

855.000  510.000 
-40%

Đèn soi gương

ĐÈN SOI GƯƠNG ST-2275-3

780.000  468.000 
-40%
67.500.000  40.500.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 6051-35

44.100.000  26.460.000 
-40%

Đèn chùm pha lê

ĐÈN CHÙM PHA LÊ 206-6

6.300.000  3.780.000 
-40%

Đèn chùm pha lê

ĐÈN CHÙM PHA LÊ 203-6

7.020.000  4.212.000 
-40%

Đèn chùm pha lê

ĐÈN CHÙM PHA LÊ 86288-8+4

12.780.000  7.668.000 
-40%

Đèn chùm pha lê

ĐÈN CHÙM PHA LÊ 9322-6+3

8.160.000  4.896.000 
-40%

Đèn chùm pha lê

ĐÈN CHÙM PHA LÊ 9322-8+4

12.640.000  7.584.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 8281-10+5

9.200.000  5.520.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 8286-10+5

10.086.000  6.048.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 8203-10+5

6.880.000  4.128.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 5889-15

11.760.000  7.056.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 58241-8

12.064.000  7.238.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 58241-15

18.560.000  11.136.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN PLN3007-6

4.275.000  2.565.000 
-40%

Đèn chùm pha lê nến

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN 58068-15

14.625.000  8.775.000 

ĐÈN MÂM ỐP TRẦNTất cả đèn mâm ốp trần

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 8028

15.680.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9879-1050

17.600.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9879-1000

17.280.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9879-600

7.350.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9879-800

11.850.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9866-800

9.750.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9648-600

7.800.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9683

10.950.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 8088-500

13.680.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 8088

22.140.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9139

17.830.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9075-LED

12.550.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9638-LED

9.586.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 7705-600

11.340.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 7705

17.100.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9201-600

11.160.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9201

17.640.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 3771-600

10.800.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 3771

16.020.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9123-600

8.820.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9123

13.140.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 3770

16.740.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 3770-600

11.700.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9869-600

9.900.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9869

15.840.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 7702-600

11.160.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 7702

17.100.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9155-600

10.400.000 

Đèn ốp trần pha lê

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ 9155-800

15.680.000 
-40%
2.700.000  1.620.000 
-40%
2.700.000  1.620.000 
-40%
2.340.000  1.400.000 
-40%
2.970.000  1.782.000 
-40%
2.340.000  1.400.000 
-40%
3.240.000  1.944.000 
-40%
3.510.000  2.100.000 
-40%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN TƯỜNG ĐỒNG NẾN 9309-2

4.185.000  2.500.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG D9024

2.325.000  1.395.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG D6702-4

4.495.000  2.697.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG D9050-5

4.800.000  2.880.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG D9016-5

3.840.000  2.300.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG D9015-5

4.800.000  2.880.000 
-40%
21.500.000  12.900.000 
-40%
22.250.000  13.350.000 
-40%

Đèn đồng Châu Âu

ĐÈN CHÙM ĐỒNG  D9003-8

13.600.000  8.160.000 
-40%
26.320.000  15.790.000 
-30%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1242-16

24.776.000  17.300.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1242-30

51.072.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1186-15

41.700.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1162-15

51.925.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1235-15

54.720.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1241-16

48.640.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1241-24

72.960.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1236-18

43.750.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1231-18

66.880.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 9021-10+5

113.400.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 9027-10+5

94.185.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1248-12

44.992.000 
-30%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1101-16

22.040.000  15.420.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1101-30

42.560.000 
-40%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1255-15

40.300.000  24.180.000 
-40%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1254-10+5

58.125.000  34.875.000 
-40%

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1258-15

53.940.000  32.360.000 

Đèn chùm đồng nến

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN 1258-18

79.050.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C012

10.469.000  6.280.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C220

12.882.000  7.729.000 
-40%

Đèn thả cổ điển

ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN 9832-3P

1.680.000  1.010.000 
-40%

Đèn thả cổ điển

ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN 6811-1P

928.000  556.000 
-40%
10.450.000  6.270.000 
-40%
10.462.000  6.270.000 
-40%
19.000.000  11.400.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C335

7.999.000  4.799.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C334

7.144.000  4.286.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C333

7.657.000  4.594.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C330

2.945.000  1.767.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C204

4.351.000  2.610.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C006

5.776.000  3.456.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C005

5.776.000  3.465.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU C001

3.116.000  1.869.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU 1025-3

2.925.000  1.755.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU 1024-3

5.250.000  3.150.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU 1023-3

5.475.000  3.285.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU DKM8152

3.780.000  2.268.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU 1802-2

3.360.000  2.000.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN CHÙM THẢ KIỂU 1802B-3

4.240.000  2.544.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ C200

6.859.000  4.115.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ C206

4.864.000  2.918.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ 805-3

5.558.000  3.335.000 
-40%
3.825.000  2.295.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ DYB-05

20.150.000  12.090.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ DY2017-10

4.950.000  2.970.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ DY2003-10

6.600.000  3.960.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN THẢ ỐNG ĐẸP 20011-4

2.430.000  1.458.000 
-40%

Đèn chùm thả kiểu

ĐÈN THẢ ỐNG ĐẸP 2001-6

3.780.000  2.268.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6711

624.000  374.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6711-250

560.000  336.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6711-200

448.000  268.000 
-40%

Đèn trụ cổng

ĐÈN TRỤ CỔNG R6710-200

448.000  268.000 
-40%