Danh mục sản phẩm

BIG SALE

Sản Phẩm Mới

-41%
-40%
-40%
700.000 
-41%
-41%
-40%
1.020.000 
-40%
1.050.000 
-40%
-40%
3.360.000 
-40%
3.840.000 
-40%
6.240.000 
-40%
6.720.000 
-40%
2.110.000 
-40%
1.440.000 
-40%
3.740.000 
-40%
2.880.000 

CATALOGUE SLISTER B 2021Tất cả Catalogue Slister B

-40%
468.000 
-40%
324.000 
-40%
279.000 
-40%
675.000 
-40%
540.000 
-40%
360.000 
-40%
342.000 
-40%
432.000 
-40%
2.827.000 
-40%
3.397.000 
-40%
3.397.000 
-40%
3.397.000 
-45%
5.016.000 
-40%
3.129.000 
-40%
4.000.000 
-40%
4.838.000 
-46%
9.900.000 
-46%
11.400.000 
-46%
15.400.000 
-46%
11.700.000 
-46%
12.600.000 
-46%
17.200.000 
-46%
17.200.000 
-46%
12.600.000 

ĐÈN MÂM ỐP TRẦNTất cả đèn mâm ốp trần

-45%
2.150.000 
-47%
2.200.000 
-47%
2.200.000 
-46%
2.000.000 
-40%
1.395.000 
-40%
2.697.000 
-40%
2.880.000 
-40%
2.300.000 
-40%
2.880.000 
-40%
12.900.000 
-40%
13.350.000 
-40%
8.160.000 
-40%
1.278.000 
-40%
600.000 
-40%
513.000 
-40%
513.000 
-40%
600.000 
-40%
1.275.000 
-39%
300.000 
-40%
374.000 
-41%
-40%
-40%
700.000 
-41%
-41%
-40%
1.020.000 
-40%
1.050.000 
-40%

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM & GẮN TRẦN LEDTất cả đèn

-45%
62.000 
-40%
82.000 
-40%
130.000 
-40%
82.000 
-41%
65.000 
-44%
-44%
-40%

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦNTất cả đèn âm trần

-40%
319.000 
-40%
132.000 
-40%
118.000 
-40%
107.000 
-40%
94.000 
-40%
103.000 
-40%
90.000 
-40%
103.000 

Đèn Năng Lượng Mặt TrờiTất cả đèn NLMT

-40%
2.000.000 
-40%
1.600.000 
-43%
2.000.000 
-43%
1.600.000 
-42%
1.500.000 
-41%
790.000 
-42%
1.200.000 
-40%
1.500.000