DÂY ĐƠN CỨNG DAPHACO VC-450/750V 600V

DÂY ĐƠN CỨNG DAPHACO VC-450/750V 600V

(DÂY ĐƠN CỨNG, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC)

Đặc tính kỹ thuật Dây đơn cứng Daphaco VC-450/750V 600V

  • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
  • Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 oC.