CÁP ĐIỆN LỰC DAPHACO CVV-0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC DAPHACO CVV-0.6/1kV

Đặc tính kỹ thuật Cáp điện lực Daphaco CVV-0.6/1kV 

  • Cấp điện áp Uo/U: 0,6/1kV.
  • Điện áp thử: 3,5kV/ 5 phút.
  • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
  • Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây: 160 oC với tiết diện ≤ 300 mm² và 140 oC với tiết diện >300 mm².     

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CVV – 1 ĐẾN 4 LÕI