DÂY PHA MỀM TRÒN DAPHACO VVCm-300/500V

DÂY PHA MỀM TRÒN DAPHACO VVCm-300/500V

(DÂY PHA MỀM TRÒN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

Đặc tính kỹ thuật Dây pha mềm tròn Daphaco VVCm-300/500V

  • Cấp điện áp: 300/500V.
  • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
  • Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 oC.

      ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY PHA MỀM VVCm 2 ĐẾN 5 RUỘT