CÁP ĐIỆN KẾ DK – CVV-0.6/1kV

CÁP ĐIỆN KẾ DK – CXV-0.6/1kV

(CÁP ĐIỆN KẾ, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC)

Đặc tính kỹ thuật
  • Cấp điện áp Uo/U: 0,6/1kV.
  • Điện áp thử: 3,5kV/ 5 phút.
  • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 90 oC.
  • Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây: 250 oC.

CÁP ĐIỆN KẾ DK – CXV  2  ĐẾN 4 LÕI