CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ DAPHACO

CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ DAPHACO

Đặc tính kỹ thuật
  • Cấp điện áp Uo/U: 0,6/1kV
  • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 80 oC.
  • Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 oC.
  • Cách điện: XLPE màu đen (có pha Masterbatch, hàm lượng carbon ≥ 2 %) kháng tia UV.