CÁP ĐIỆN LỰC DAPHACO CXV-0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC DAPHACO CXV-0.6/1kV

(CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BẢO VỆ PVC)

Đặc tính kỹ thuật

  • Cấp điện áp Uo/U: 0,6/1kV.
  • Điện áp thử: 3,5kV/ 5 phút.
  • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 90 oC.
  • Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây: 250 oC.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CXV – 1 ĐẾN 4 LÕI