CÁP ĐIỆN LỰC CVV/DATA DSTA-0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC CVV/DATA, DSTA-0.6/1kV

(CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

Đặc tính kỹ thuật CVV/DATA DSTA-0.6/1KV

  • Cấp điện áp Uo/U: 0,6/1kV.
  • Điện áp thử: 3,5kV/ 5 phút.
  • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
  • Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây :160 oC với tiết diện ≤ 300 mm² và 140 oC với tiết diện >300 mm².