CÁP ĐIỆN LỰC DAPHACO CCV-300/500V

CÁP ĐIỆN LỰC DAPHACO CCV-300/500V

(CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)

Đặc tính kỹ thuật Cáp điện lực Daphaco CCV-300/500V

  • Cấp điện áp Uo/U: 300/500V.
  • Điện áp thử: 2 kV/ 5 phút.
  • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
  • Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 oC.