Cáp điện lực CVV/DSTA 0.6/1KV

Cáp điện lực CVV/DSTA 0.6/1KV

Đặc tính kỹ thuật:

  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
  1. 140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
  2. 160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.